Náplň tábora

V dopoledních hodinách vždy probíhá výuka angličtiny v časové dotaci 2x 60 minut. Odpoledním programem jsou aktivity, které souvisí s tématem tábora a jsou součástí jedné velké hry probíhající od prvního do posledního dne. Děti jsou rozděleny do čtyř oddílů.
V každém oddíle jsou děti všech věkových kategorií.