Jak přihlásit vaše dítě na tábor

Na stránce Soubory ke stažení si stahněte formulář přihlášky. Tu nám zašlete mailem nebo poštou.
 

Cena tábora je pro rok 2024 stanovena na 7.500,- Kč.

Záloha ve výši 4.000,- Kč je splatná do 31. května 2024, zbylá část do 30. června.

 

Částku prosíme posílejte na účet č. 1020633133/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.


Do zprávy pro příjemce pak nezapomeňte uvést jméno dítěte.
Bez této doplňující informace platby obtížně párujeme.

Pokud budete potřebovat fakturu, rádi Vám ji vystavíme.

 
 

Z praktických důvodů nejsou na táboře povoleny mobilní telefony, ani elektronické hry nebo MP3/MP4 přehrávače.
 Ze zkušenosti víme, že tyto hříčky jsou schopné podstatně narušit táborový program. Děkujeme za pochopení. V místě tábora je navíc špatné pokrytí signálem některých mobilních operátorů. Za signálem někdy chodíme na kopec nad tábor. Proto ani vedoucí nebudou po většinu času dostupní na mobilním telefonu. 

 

Upozorňujeme, že přihlášením svého dítěte na tábor rodiče vyjadřují svůj výslovný souhlas s pořizováním fotografií a audio/video záznamů z průběhu tábora a rovněž vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách tábora v kontextu fotodokumentace a reportáží z táborových akcí.