Jak přihlásit vaše dítě na tábor

Na stránce Soubory ke stažení si stahněte formulář přihlášky. Tu nám zašlete mailem nebo poštou.
 
Cena tábora je stanovena na 5.500,- Kč
Záloha ve výši 3.000,- Kč je splatná do 31. května 2021, zbylá část do 30. června.
 
Částku prosíme posílejte na účet č. 1020633133/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce pak nezapomeňte uvést jméno dítěte. Bez této doplňující informace platby obtížně párujeme.
Pokud budete potřebovat fakturu, rádi Vám ji vystavíme.
 
 
Z praktických důvodů nejsou na táboře povoleny mobilní telefony, ani elektronické hry nebo MP3/MP4 přehrávače.
 Ze zkušenosti víme, že tyto hříčky jsou schopné podstatně narušit táborový program. Děkujeme za pochopení. V místě tábora je navíc velmi (opravdu velmi velmi) špatné pokrytí signálem mobilních operátorů, za signálem chodíme na kopec nad tábor. Proto ani vedoucí nebudou po většinu času dostupní na mobilním telefonu. 
Děti i rodiče mají možnost v případě potřeby použít táborovou pevnou linku 384 786 300.
 
Upozorňujeme, že přihlášením svého dítěte na tábor rodiče vyjadřují svůj výslovný souhlas s pořizováním fotografií a audio/video záznamů z průběhu tábora a rovněž vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním fotografií svého dítěte na webových stránkách tábora v kontextu fotodokumentace a reportáží z táborových akcí.